Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non sư phạm tiểu học (Ngày 07-08/05/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 07,08/05/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K4CTC3 7/5/2016 P201, 202 B1 Thi tốt nghiệp  
8/5/2016 P201, 202 B1 Thi tốt nghiệp
2 K5CTC1 7/5/2016 P502 B1 Cô Thuỷ Toán và các hoạt động khám phá toán 30
8/5/2016 P502 B1 Cô Thuỷ Toán và các hoạt động khám phá toán
3 K5CTC2 Nghỉ 30
8/5/2016 P505 B1 Cô Hoàn Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em 1
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K34CTC1 7/5/2016 Nghỉ ôn thi
8/5/2016 Nghỉ ôn thi
2 K34CTC2 7/5/2016 Nghỉ ôn thi
8/5/2016 Nghỉ ôn thi
3 K34CTC3 7/5/2016 Nghỉ tuần sau học bù 45
8/5/2016 Nghỉ tuần sau học bù 45
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học  
1 K6CTC1 7/5/2016 P503 B1 Cô Tuyết Văn học và PP cho trẻ làm quen với VH
8/5/2016 P503 B1 Cô Bình Vệ sinh dinh dưỡng
2  K35CTC1 7/5/2016 P503 B1 Cô Tuyết Văn học và PP cho trẻ làm quen với VH
8/5/2016 P503 B1 Cô Bình Vệ sinh dinh dưỡng
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(SĐT: 0984.366.015)

 

Facebook Comments