Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non, tiểu học (Ngày 14,15/05/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 14,15/05/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K4CTC3 14/5/2016     Đã thi tốt nghiệp xong  
15/5/2016     Đã thi tốt nghiệp xong
2 K5CTC1 14/5/2016 Nghỉ Nghỉ PP tổ chức hoạt động tạo hình 30
15/5/2016 Nghỉ Nghỉ PP tổ chức hoạt động tạo hình
3 K5CTC2 14/5/2016 P502 B1 Cô An Chương trình giáo dục mầm non 30
15/5/2016 P502 B1 Cô An Chương trình giáo dục mầm non
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K34CTC1 14/5/2016     Nghỉ ôn thi  
15/5/2016     Nghỉ ôn thi
2 K34CTC2 14/5/2016     Nghỉ ôn thi  
15/5/2016     Nghỉ ôn thi  
3 K34CTC3 14/5/2016 P504B1 Cô Trang PP Công tác đội và nhi đồng 45
15/5/2016 P504B1 Cô Trang PP Công tác đội và nhi đồng
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI    
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học  
1 K6CTC1 14/5/2016 P503 B1 Cô Tuyết Văn học và PP cho trẻ làm quen với VH  
15/5/2016 P503 B1 Cô Bình Vệ sinh dinh dưỡng
2  K35CTC1 14/5/2016 P503 B1 Cô Tuyết Văn học và PP cho trẻ làm quen với VH  
15/5/2016 P503 B1 Cô Bình Vệ sinh dinh dưỡng
  Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(SĐT: 0984.366.015)

 

Facebook Comments