Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non, tiểu học (Ngày 21,22/05/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC
(Ngày 21,22/05/2016)
I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K4CTC3 21/5/2016     Đã thi tốt nghiệp xong  
22/5/2016     Đã thi tốt nghiệp xong
2 K5CTC1 21/5/2016 P502 B1 Cô Phương PP tổ chức hoạt động tạo hình 30
22/5/2016 P502 B1 Cô Phương PP tổ chức hoạt động tạo hình
3 K5CTC2 21/5/2016 P504 B1 Cô Hương PP phát triển ngôn ngữ 45
22/5/2016 P504 B1 Cô Hương PP phát triển ngôn ngữ
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K34CTC1 21/5/2016 P505 B1 Thi HK3 Thi HK3  
22/5/2016 P505 B1 Thi HK3 Thi HK3
2 K34CTC2 21/5/2016 P506 B1 Thi HK3 Thi HK3  
22/5/2016 P506 B1 Thi HK3 Thi HK3  
3 K34CTC3 21/5/2016 P201B1 Cô Trang PP Công tác đội và nhi đồng 45
22/5/2016 P201B1 Cô Trang PP Công tác đội và nhi đồng
III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI    
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học  
1 K6CTC1 21/5/2016 P503 B1 Cô Tuyết Văn học và PP cho trẻ làm quen với VH  
22/5/2016 P503 B1 Cô Tuyết Văn học và PP cho trẻ làm quen với VH
2  K35CTC1 21/5/2016 P503 B1 Cô Tuyết Văn học và PP cho trẻ làm quen với VH  
22/5/2016 P503 B1 Cô Tuyết Văn học và PP cho trẻ làm quen với VH
  Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016
CHỦ NHIỆM LỚP
Nguyễn Quỳnh Nga
(SĐT: 0984.366.015)

 

Facebook Comments