Từ khóa: đại học thủ đô

Ước gì tôi có thể trở lại?

Ước gì tôi có thể trở lại?

Ước gì tôi có thể trở lại… Vậy là cũng đã hai mươi mấy năm đèn sách vất vả lo toan bây giờ đã sắp đến lúc tôi phải đối