Tin giáo dục hướng nghiệp

TÂM SỰ CỦA CÁC CÔ MẦM NON

TÂM SỰ CỦA CÁC CÔ MẦM NON

Khối lượng công việc và áp lực Chính vì lẽ đó chỉ những ai có cái tâm mới bước chân vào ngành Sư phạm, ấp ủ trong mình một ước

Ước gì tôi có thể trở lại?

Ước gì tôi có thể trở lại?

Ước gì tôi có thể trở lại… Vậy là cũng đã hai mươi mấy năm đèn sách vất vả lo toan bây giờ đã sắp đến lúc tôi phải đối